edyta popowska radca

  Dlaczego zdecydowała się Pani zostać radcą prawnym? Na czym polega ten zawód? W zasadzie już od wczesnych lat szkolnych byłam pasjonatką historii, języka polskiego, nauk humanistycznych. Wybór zawodu wynikał więc w dużej mierze z moich zainteresowań. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące, w którym uczęszczałam do klasy o profilu dziennikarsko-prawnym. Ten wybórContinue Reading